Jeneratör Ankara

Lefke Jeneratör

Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden Şirket faaliyetlerini gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir. “Sürdürülebilir Gelişim” konusunda üstlendiği sorumluluklar, çevre ve toplumsal sosyal duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalışma, Şirketin “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlayışını oluşturmaktadır. 

Hitit Güneşi topluma ve çalışanlarına karşı olan saygısını ifade eden sosyal sorumluluklarını yerine getirirken kullandığı en önemli araçlardan biri sponsorluk ve çeşitli yardım çalışmalarıdır. 

"Topluma geri verme" ilkesi Lefke Jeneratör'ün kurumsal sorumluluğunun temel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu ilkeden hareketle, Lefke Jeneratör, sanat, spor ve eğitim alanlarındaki farklı faaliyetlere doğrudan veya dolaylı destek olmaktadır